Privacy

Eurosport NV, Privacy policy   

14 juni 2018

 

Het doel van deze policy is om aan te geven op welke manier ons bedrijf uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en beschermt in het kader van het gebruik dat u van deze website maakt. Dit gebruik geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wetten en regels, met inbegrip van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG), die van toepassing wordt op 25 mei 2018.

 • Wie verwerkt uw gegevens?

 • De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze website worden verzameld, is Eurosport NV, hierna "ons bedrijf" of "wij" genoemd.

 • Welke types informatie verzamelen wij?

 • Wij verzamelen hoofdzakelijk de informatie en gegevens die u ons verstrekt wanneer u gebruikmaakt van onze website en onze diensten, o.a. wanneer u:

 • ons contactformulier gebruikt;
 • aankopen doet in onze e-shop;
 • deelneemt aan enquêtes of wedstrijden.
 •  

  Daarnaast kan het bedrijf geanonimiseerde data verzamelen over het toestel gebruikt om de website te raadplegen, de locatie vanwaar de website bezocht werd en het sociale medium via dewelke de klant op de website is geraakt. In sommige gevallen gebruiken wij ook bepaalde gegevens die op u betrekking hebben die ons worden doorgegeven door derden.  

  Meer informatie

  Wij verzamelen verschillende types informatie naargelang van de diensten waarvan u gebruikmaakt en het gebruik dat u van deze website maakt.

  • Wanneer u een gebruikersaccount aanmaakt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het inschrijvingsformulier, waaronder uw naam, voornaam, e-mailadres, postadres, geboortedatum, telefoonnummer, interessegebieden enz. Wanneer u ons contactformulier gebruikt: wij verzamelen de informatie die u verstrekt in het contactformulier, waaronder uw naam, voornaam, aanspreking, e-mailadres, telefoonnummer enz. Indien u aankopen doet in onze e-shop: wij verzamelen informatie over uw interessegebieden, uw activiteit in de e-shop, uw aankopen of bestellingen enz.
  • Indien u deelneemt aan enquêtes of wedstrijden: wij verzamelen de informatie die u ons meedeelt in de enquête- of wedstrijdformulieren, waaronder uw naam, voornaam, gegevens enz.
  • Wanneer onze website gebruikmaakt van de Google Analytics-tool: uw activiteit op de website, de duur van uw verbinding enz.